FAQ

  1. Iz česa je narejen izdelek Asorbio?

Izdelek Asorbio je namenjen predvsem vpijanju vonjav, kar mu omogoča porozna struktura minerala zeolit. Zeoliti spadajo v družino alumosilikatov, ki je v sorodu z glinami. Značilno za zeolit pa je, da obstajajo tako naravni, kot tudi sintetični. Slednji so brez primesi in imajo zato bolj poudarjene vpojne lastnosti. Surovine za sintezo zeolita dobimo iz boksita (Alumo-komponenta) in peska (silikatna komponenta). Vpojnost omogoča Asorbiu, da se lahko uporablja za odstranjevanje vlage in vonjav v zraku, uporaben pa je tudi za čiščenje tako pitnih kot bazenskih ali odpadnih voda.

Asorbio je zelo primeren za gospodinjstva, saj lahko z njegovo pomočjo hitro odpravimo manjše ali večje težave, ki jih povzročajo neprijetne vonjave (odprava neprijetnega vonja po zažganem, živalih in zatohlem, odprava neprijetnega vonja v smetnjakih, hladilniku …).  Zaradi granulirane oblike je Asorbio sipek, zato ga po uporabi zlahka posesamo. Običajna uporaba pa je propustna vrečka, skozi katero Asorbio posrka vonjave in jih veže. Vrečko po uporabi preprosto odložimo v smeti.

  1. Kako deluje zeolit? 

Zaradi kanalov in votlin, ki jih imajo porozni materiali, ima Asorbio veliko vpojno moč za pline in pare. V teh porah namreč poteče kapilarna kondenzacija, kar omogoča absorpcijo vode do cca. 25 % glede na težo zeolita, ne da bi se granula na zunaj spremenila – ostane sipka.

  1. Zakaj je zeolit okolju prijazen?

Zeolit je po sestavi glini podoben material, ki se pridobiva z naravnim kopom ali sintetično iz dveh rudnin: boksita in peska. V obeh primerih je končni mineral enak, razlika je samo v čistoči, ki je višja pri sintetično pridobljenem zeolitu. Podobno kot pri diamantih, ki so tudi lahko naravni kop ali pa produkt sinteze, kjer so slednji tehnično bolj pomembni, ker imajo višje trdnosti zaradi višje čistoče. Zeolit v zemlji ne razpade (je inerten in ima isti karakter kot glina – npr. ilovica), zato ne škoduje okolju. Njegov „živi del” so samo pore, kjer bo potekala kondenzacija vode, plinov in par, ter izmenjava drugih snovi – kationov, kar je značilnost zeolitov.

  1. Kako naj uporabljam Asorbio?

Pred uporabo je potrebno vrečko Asorbia vzeti iz škatle in iz zaščitne folije, da lahko prične z absorpcijo vonjav in vlage oziroma prečiščevanjem zraka iz okolice. Pri uporabi v hladilniku ga zgolj položimo na polico, kjer bo zaradi privlaka plinov srkal vonjave živil v hladilniku. Vonjave se tako ne bodo prekrivale in kvarile okus ena drugi.

Pri odstranjevanju neprijetnega vonja iz čevljev je potrebno tampon Asorbia namestiti v notranjost posameznega čevlja. Vlaga in vonj bosta posrkana v približno 1 uri.

V bazenih ima porozni Asorbio izrazito očiščevalno moč, tudi če nadomesti le en del peska. Na primer, če nadomestimo 1/3 peska z Asorbiom, se bo očiščevalna moč filtra več kot podvojila.

  1. Kam lahko odvržem Asorbio po uporabi?

Zeolit je naravni mineral, zato ga smemo, ko odsluži kot absorbent plinov, vmešati (brez vrečke) v zemljo ali na kompostnik. Tam bo še dalje deloval kot vpojno sredstvo za tekočine – tudi tekoča gnojila, kar bo izboljšalo lastnosti obdelane zemlje, saj bo preskrba zemlje s hrano bolj enakomerna. Asorbio lahko po uporabi odložimo tudi v zaboj za smeti (z vrečko) oziroma med komunalne odpadke (brez vrečke), saj bo imel na čistilni napravi še dodaten pozitiven vpliv (vezava težkih kovin in vonjav). Asorbio je okolju neškodljiv, ker je inerten in se ne razkraja, saj ima podobne lastnosti kot glina, pesek, kamen – zato tudi ni zdravju škodljiv ali alergen. Le absorbirani plini in tekočine bi se lahko sčasoma sprostili oziroma izmenjali z okolico, kar pa pri gospodinjski uporabi ni problematično, saj gre za skrajno počasno izmenjavo plinov z okolico pri t.i. temperaturah okolice. V primeru povišanih temperatur (npr. če bi vrečko dali v pečico), pa bi desorpcija plinov bila hitrejša (zaznali bi iz pečice vonj po čebuli, zelju, pašteti,…).

Za industrijske uporabnike ima Silkem vzpostavljen sistem reciklaže Asorbia, torej vračanja in regeneracije nasičenega zeolita.

  1. Zakaj je Asorbio primeren za gospodinjstva in kmetijstvo?

Asorbio je zelo primeren za gospodinjstva, saj lahko z njegovo pomočjo hitro odpravimo manjše ali večje težave, ki jih povzročajo neprijetne vonjave.  Asorbio je nenevaren in nestrupen za vsa živa bitja, saj se zeolit uporablja tudi zaradi protirakavega (antikancerogenega) delovanja ter za razstrupljanje (detoksinacijo). Slednje se da pojasniti s tem, da ima zeolit velike površine por, ki služijo za vezavo (inhibicijo) reaktivnih snovi kot so strupi in prosti radikali. Slednji so glavni dejavnik staranja, tako pri ljudeh, kot pri maturaciji sadja in zelenjave, kjer Asorbio absorbira etin, plin, ki se sprošča pri zorenju živil in pospeši staranje (jabolka, kaki, banane …). Asorbio je koristen za zemljo, saj sprejme (absorbira) snovi, ko so v izobilju (dež, gnojila) in jih oddaja zemlji, ko ji primanjkujejo. S tem je prehranjevanje zemlje bolj enakomerno in rastline bolje prenašajo sušo, saj so bolj enakomerno prehranjene. V primeru uporabe Asorbia na kmetijskih površinah je tudi vonj gnojnice manj intenziven, kar je okolici bolj prijazno. Asorbio je še posebej učinkovit pri zmanjševanju neprijetnih vonjav v hlevu, če je pomešan med steljo.

  1.  Kdo proizvaja Asorbio in kje lahko dobim več informacij?

Družba Silkem, d.o.o., je zrasla na osnovi 40-letnih izkušenj s proizvajanjem aluminijevega hidrata in različnih specialnih glinic v Kidričevem. Po opustitvi proizvodnje v rdečem delu bivše tovarne glinice leta 1991 se je na njenih temeljih z uspešnimi prilagoditvami in inovativnostjo razvila nova družba - Silkem. V desetih letih uresničevanja nove strateške poti, ki je temeljila na B2B poslovanju na 40 nacionalnih tržiščih, je družba razvila specializiran proizvodni program zeolitov, silikatov in specialnih glinic. Danes, po 20 letih, je Silkem na novi prelomnici, ko s svojimi novimi izdelki, ki so plod lastnega razvoja, želi prodreti na tuje in tudi domači trg široke potrošnje. Za ta namen je družba registrirala blagovno znamko Asorbio.