Rezultat večletnega raziskovalnega dela

Asorbio je rezultat intenzivnega sodelovanja med znanostjo – Kemijskim inštitutom in industrijo – podjetjem Silikem iz Kidričevega. Projekt je dobil ime NASIL – Napredni Alumno SILikati, njegov namen pa je bil razvoj absorbenta – trajnostnega in ekološkega produkta na osnovi zeolita, ki je zaradi dobre vpojnosti različnih plinov primeren za uporabo v kmetijstvu in industriji ter hkrati dostopen široki potrošnji z visokim potencialom na globalnem trgu. Rezultat raziskovalnega projekta je presegel prvotna pričakovanja. Timsko delo vrhunskih znanstvenikov in razvojnih skupin iz industrije je omogočilo ustvarjanje sodobnih, do potrošnika in okolja prijaznih izdelkov.